fbpx

Staňte se somatickým koučem

Chcete pomáhat lidem se lépe orientovat v profesním i soukromém životě?
Moci se přitom opřít o koučovací strukturu a intuitivní inteligenci těla?

Nový běh certifikovaného výcviku začíná 8. - 9. 11. 2024

Co je somatické koučování?

Somatické koučování je cestou, jak vnímat klienty celostně. Zatímco hlavním pilířem koučovacích technik je obvykle práce na intelektuální úrovni, somatické koučování využívá všech dostupných klientových zdrojů.

Somatické koučování bere v potaz klientovo prožívání na tělesné a emocionální úrovni. Jde o unikátní spojení, které dává koučovacím technikám komplexnost a ještě větší sílu. Lidské tělo v sobě nese otisky - imprinty všech životních zkušeností a událostí a každá akce je spojena s tělesnou aktivitou. Somatické koučování s imprinty pracuje a mění ty, které už pro klienta nejsou užitečné.

SK umožňuje číst tělesné postoje a řeč těla na individuální úrovni, odkrývá zdravé aspekty pohybu. Tím, že Somatické koučování zahrnuje tělo jako důležitou veličinu, umožňuje vytvářet komplexnější prostor pro změnu a transformaci. 

Díky práci se somatickými markery a resonancí má kouč a jeho klient přístup k velmi účinným nástrojům. Kouč pracující metodou Somatického koučování má schopnost podpořit vlastní jedinečnost a jedinečnost ve svém klientovi.

" Změna na úrovni těla představuje i změnu v našem životě."

Pro koho je výcvik?

Výcvik v Somatickém koučování® je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit a zvládnout tuto novou techniku s podporou změn na emocionální a tělesné úrovni. Je určen pro současné kouče stejně tak jako pro zájemce z ostatních oborů - kouče aspiranty.

Výcvik je strukturován do 6ti dvoudenních setkání během 1 roku, celková hodinová dotace je 131 hodin. Výcvik v Somatickém koučování® je uznán ICF v kategorii LEVEL 1. Pokud Vás zajímají další informace, neváhejte se s námi spojit prostřednictvím kontaktního formuláře.

Reference

Výcvik somatického koučování probíhá již 12tým rokem. Ohlasy (a úspěch našich absolventů) nás těší!

Neformální vstřícné přátelské prostředí a zároveň profesionalita. Supervizní podpora během výcviku zdarma. Jednoduše, jediný výcvik na trhu věnovaný somatické práci v takovém rozsahu. Pod vedením profi koučů, kteří jsou zároveň i obyčejní lidé. Pečlivě učí pracovat se somatickou stránkou klienta. Velký důraz klade na umění orientace v koučovacím procesu. Po tomto výcviku budete schopni najít si svůj koučovací styl. Vybrala jsem nejlépe, jak jsem mohla! Nelituji a děkuji.
Monika Sedláčkovámonikasedlackova.cz
Pomáhám prosadit změnu myšlení v globální korporaci. Rozvíjení soft skills je proto pro mne jako facilitátora a people managera naprosto klíčové. Troufám si říct, že díky kvalitnímu a náročnému výcviku v somatickém koučování jsem se v této oblasti posunul výrazně kupředu.
Martin HoffmanUX Designer / coach
O výcviku pro somatické kouče jsem se dozvěděla pár dní před zahájením a i když jsem váhala, teď vím, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Je to výcvik pro profesi kouče a jen tak mimochodem se vším prolínal můj osobní rozvoj. Po roce jsem tak znala mnohem lépe sebe a díky tomu můžu být lepším partnerem pro mé klienty. Somatický rozměr koučování je obrovská výhoda, jelikož mysl vymyslí cokoliv, ale tělo nelže a mluví jasně. Mí klienti mají díky tomu spoustu AHA momentů a nový úhel pohledu.
Gabriela Hebká gabrielahebka.cz
Adéla i Ondra sú úžasní lektori, ktorí ma nesmierne inšpirovali svojím hravým prístupom a ochotou trpezlivo odpovedať na moje zvedavé otázky. Vďaka nim som pochopil s akou ľahkosťou sa môže koučovací proces niesť aj u vážnych témach. Fascinuje ma ich hlboké prepojenie intelektuálnej a zážitkovej roviny na úrovni tela do výcviku s ICF akreditáciou. Keď v praxi vidím ako rýchlo sa klient nabitý energiou z prežitej vízie a s jasne formulovanou cestou posúva dopredu, viem, že som si vybral správne.
Miroslav Dzurenkoodhlavyksrdci.cz
Celý výcvik byl nesmírně obohacující. Velká a moc příjemná zkušenost. Pro mě jsou nejvíc ze všeho techniky, které vás dostanou do maximálního kontaktu sama se sebou, do flow stavu, kdy nevnímáte čas ani okolí a přitom nacházíte řešení, na která byste rozumem často nepřišli.
Marcela Avramopuluwww.marcelaavramopulu.cz
,,Po letech studií pro mě byl výcvik jedním z klíčových okamžiků pro přechod od teorie do praxe. Díky jasné metodice, odbornému vedení a praktickému nácviku, jsem si sama ozkoušela funkční postupy a získala tak jistotu v koučovací práci s klientem. Největší přidanou hodnotou je pro mě vnímání somatické složky nejen u klienta, ale i u sebe samotné, protože to výrazně přispělo k mému profesnímu i osobnímu rozvoji."
Kateřina ValuchováTrenérka soft skills, HR, psycholožka

Mise a cíle výcviku v somatickém koučování

Výcvik poskytuje teoretické pochopení i praktické zvládnutí metody koučování na úrovni, kdy je možné začít jednotlivé techniky uplatňovat při práci s klienty. Předáváme techniky, které vnímají klienta celostně a jsou založené na propojování kognitivních a somatických procesů. K tomu poskytujeme řadu tréninkových a nácvikových situací spojených se zpětnou vazbou a možnost intenzivního kontinuálního rozvoje.

Koučovací výcvik má za cíl účastníky vybavit nejenom jednotlivými koučovacími technikami, ale zprostředkovat filosofii koučování a napomoci osobnímu růstu. Prostřednictvím výcviku napomáháme rozvinout principy a návyky sebekoučování, které jim budou pomáhat při jejich osobním a dalším profesním rozvoji.

131 výcvikových hodin

  • 108 hodin teorie a praktického nácviku v 6 dvoudenních výcvikových setkáních
  • 20 hodin v koučovacích nácvikových dvojicích, peer coaching
  • 3 hodiny zážitkového individuálního mentoringu s jedním z lektorů

Obsah a skladba jednotlivých setkání:

UNIT 1 - TÉMA a zakotvení

UNIT 2 - KOMUNIKACE - Jak vybudovat pevné mosty

UNIT 3 - KONTAKT - Pole pozvání

UNIT 4 - PRŮCHOD - Překonávání překážek

UNIT 5 - MOŽNOSTI A ZMĚNA

UNIT 6 - KOUČOVACÍ PROCES A OSOBNOST KOUČE

Aktuální běh - ročník 2024

Jedná se o variantu prezenční výuky, probíhající v Praze.

Volná místa do výcvikového běhu 2024/ 25

První unit proběhne

8. - 9. 11. 2024

Cena výcviku je 77.000 Kč + DPH

při jednorázové platbě

Cena výcviku je 85.000 Kč + DPH

při platbě ve 3 splátkách

 

Všechny ceny jsou platné pouze do konce roku 2024.

Podmínky účasti

Pokud máte zájem se do výcviku přihlásit, vyplňte prosím krátký dotazník na další stránce, kam se dostanete po stisknutí tlačítka.

Po jeho vyhodnocení Vás pozveme k osobnímu setkání.

facilitátoři výcviku

Kdo Vás bude provázet?

Adéla Barešová

zakladatelka Somatického koučování
hlavní facilitátorka výcviku
senior koučka, ACC

Gabriele Hoppe-Stux

zakladatelka Somatického koučování
body terapeutka a koučka
supervizorka

Ondřej Charvát

senior kouč, PCC
supervizor
facilitátor výcviku