fbpx

Naše služby

Individuální koučing

Koučování je technikou podpory lidí v jejich osobním růstu a při uskutečňování změn.

Koučovací techniky využíváme pro široké spektrum témat, která mohou vycházet z profesního nebo osobního života - tzv. „life coaching“. Kouč s klientem vytváří vize a cíle v různých aspektech života a vyvíjí strategie k jejich naplnění.

Dovednosti kouče mobilizují klientovu odvahu, vnitřní zdroje a motivaci ke změně. Pomocí koučovacích otázek nabízí kouč klientovi netradiční úhly pohledu, zajímavé odpovědi tam, kde by je sám nehledal a společně odstraňují bariéry z cesty klientova snažení.

Individuální somatické koučování® je unikátní přístup, který používá kromě běžných koučovacích technik, oslovujících hlavně intelektuální úroveň, také práci se zdroji klienta na emocionální a tělesné úrovni. Tato metoda pracuje se všemi rovinami klientova života, díky tomu je komplexnější a dává změnám větší trvanlivost.

Supervize

Supervize v Somatickém koučování pořádáme periodicky, cca každý půlrok. Supervize jsou určeny jako návazná podpora pro účastníky výcviku v Somatickém koučování a jsou prostorem, kde sdílíme klientské kazuistiky, inspirujeme se navzájem novými koučovacími postupy a osobním best practice.

Kromě skupinové práce nově poskytujeme koučovací veřejnosti i individuální supervize, které je v případě zájmu možné uplatnit i pro získání akreditace ICF.

Výcvik rozdělený do 6ti 2-denních unitů.

Po absolvování výcviku obdržíte certifikaci garantovanou ICF (Mezinárodní koučovací federace).